Kernenergie terecht bespreekbaar 3

Het is jammer dat Tim van der Hagen onder het mom van het duurzaamheidsbeginsel een brug probeert te slaan naar maatschappelijke acceptatie van kernenergie. Bij de opwekking van nucleaire energie ontstaat bijzonder gevaarlijk radioactief afval waarmee we niets anders kunnen dan veilig wegstoppen.

Vanwege die schadelijke afvalstroom is kernenergie, volgens de definitie die NOVEM hanteert in het Protocol Monitoring Duurzame Energie, niet duurzaam. Het is zelfs oneigenlijk gebruik van de term duurzame energie en misleiding om dat zo te noemen.

Van der Hagen ziet wel goed dat kernenergie de toekomst is. Het is de meest gemakkelijke weg om te voldoen aan de stijgende energievraag, zonder dat meer CO2 wordt uitgestoten. De kans is daarom groot, waarschijnlijk zelfs onvermijdelijk, dat we ook in Nederland te maken krijgen met herintroductie van de eerder zo verafschuwde reactors. Als dat ooit maatschappelijk geaccepteerd moet worden, moeten de redenen volstrekt helder zijn. We beginnen weer aan kernenergie omdat we anders niet weten hoe we Europa over 50 jaar draaiende moeten houden op dit niveau. Het afval moet dan blijkbaar maar een probleem zijn waar wij toekomstige generaties mee opzadelen.

    • Meinoud Hehenkamp