Kernenergie terecht bespreekbaar 2

Eindelijk wordt door prof. Van der Hagen helder en overtuigend uitgelegd dat kernenergie voor elektriciteitsproductie de enige realistische en duurzame oplossing is.

Eindelijk wordt duidelijk gemaakt dat het opstoken van onze kostbare en eindige voorraad aardgas voor die elektriciteitsproductie een zeer milieubelastend proces is in termen van CO2-uitstoot, dat bovendien gezien de uiteindelijke uitputting van die voorraad ook getuigt van een zeer kortzichtig beleid, dat door vorige kabinetten en daarin vooral door de linkse partijen werd voorgestaan.

Het kabinet kan in een nieuw, en minder door links gedomineerd, politiek klimaat ten aanzien van elektriciteitsopwekking eindelijk een verstandiger energiebeleid optuigen, waarbij Frankrijk als lichtend voorbeeld kan dienen. Daar althans heeft men zich niet gek laten maken door de lobby's voor windenergie en biomassa. En de maatschappelijke acceptatie in Nederland van kernenergie is wellicht groter dan vaak wordt aangenomen.