Kernenergie terecht bespreekbaar 1

Hulde aan prof.dr.ir. Tim van der Hagen voor zijn voortreffelijke, uiterst informatieve en heldere pleidooi voor toepassing van kernenergie (NRC Handelsblad, 19 augustus).

Als de door hem gepresenteerde cijfers iets duidelijk maken, dan is het wel hoe effectief de tegenstanders van kernenergie het publieke debat over dit onderwerp jarenlang door tendentieuze desinformatie hebben weten te obstrueren.

In het licht van de feiten is het verbazingwekkend dat een kleine groep activisten er zo langdurig in is geslaagd de openbare discussie over zo'n vitaal maatschappelijk vraagstuk te manipuleren. De door Van der Hagen nuchter gepresenteerde gegevens zijn onder specialisten reeds lang bekend, maar vonden kennelijk maar moeizaam hun weg naar de openbaarheid.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat men door ideologische verblinding eenvoudigweg niet beter geïnformeerd wílde worden. Het is ironisch dat de milieulobby wat kernenergie betreft nu met zijn eigen kreten (duurzame energie) van repliek kan worden gediend. Niet minder ironisch is de constatering dat de milieulobby al die tijd vooral de belangen van de multinationale producenten van fossiele energie heeft gediend.

Of moeten we misschien concluderen dat de oliemaatschappijen er op cynische wijze in zijn geslaagd een generatie van onnozele actievoerders decennialang voor hun karretje te spannen?