Italië: EU moet soepeler zijn voor Latijns-Amerika

Italië vreest voor een immigratiegolf vanuit Latijns-Amerika en verslechtering van de eigen economie als de Europese Unie de import van Latijns-Amerikaanse producten blijft bemoeilijken. Dit heeft de Italiaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, M. Baccini, gisteren gezegd.

,,De eerste negatieve tekenen zijn de terugval van de [Italiaanse] export [naar Latijns-Amerika] en de ongecontroleerde golf van emigranten die terug willen keren naar Italië'', aldus Baccini. Volgens de staatssecretaris kan in principe ruim eenderde van de 37 miljoen Argentijnen aanspraak maken op het Italiaanse staatsburgerschap, omdat ze aantoonbaar afstammen van Italianen. Hetzelfde geldt voor 40 procent van de 3 miljoen Uruguayanen en bijna 15 procent van de ruim 174 miljoen Brazilianen.

Baccini zei gisteren dat Italië Latijns-Amerika binnen de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank volop gaat steunen. Italië wil proberen Europese technologie in Latijns-Amerika te introduceren om de exploitatie van ruwe grondstoffen op het continent te stimuleren en zal aandringen op minder handelsbarrières voor Latijns-Amerikaanse producten.

Onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen het Zuid-Amerikaanse economische Mercosur-verbond (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay) en de EU werden vorige maand afgebroken als gevolg van de verslechterde economische situatie in Uruguay en Brazilië. Mercosur wil dat de Europese tarieven voor zijn producten fors worden verlaagd. Ook vinden de Mercosur-landen dat hun producten, zoals vlees, kip, suiker en koffie, worden benadeeld door Europese landbouwsubsidies.

Brazilië maakte gisteren bekend dat het handelsoverschot dit jaar zal uitkomen op 7 miljard dollar, 1miljard dollar meer dan eerder was geraamd. Dit komt vooral doordat de import sterker is afgenomen dan eerder werd verwacht.

Ook werd bekendgemaakt dat de werkloosheid in juli met 0,2 procentpunt is toegenomen tot 7,4 procent, de hoogste werkloosheid sinds maart 2000. Gemiddeld zijn de salarissen in de eerste zes maanden van dit jaar gedaald met 4,3 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Waarnemers verwachten dat oppositiepartijen de jongste statistische gegevens zullen aangrijpen om kritiek uit te oefenen op het economische beleid van president F. Cardoso. Naar verwachting zal J. Serra, de regeringskandidaat voor de presidentiële verkiezingen op 6oktober, hierdoor weer zakken in de opiniepeilingen.

Brazilië kreeg onlangs een hulppakket van 30 miljard dollar van het IMF.