Handelsbedrijf Geveke stoot onderdelen af

Het bedrijf Geveke gaat onderdelen die onrendabel zijn of niet langer passen in zijn strategie, afstoten of sluiten. Nog dit jaar worden een aantal bedrijven verkocht. Aanleiding zijn de verliezen bij Geveke. Het bedrijf heeft over het afgelopen halfjaar een verlies geboekt van ruim 7 miljoen euro.

Pagina 11