Grootschalige evacuatie rond meer in China

Rond het Meer van Dongting in de Zuid-Chinese provincie Hunan, dat dreigt te overstromen, zijn 600.000 mensen geëvacueerd. Van dijkdoorbraken is nog geen sprake, wel staan al veel dorpen in de regio blank door de overvloedige regenval van de afgelopen periode.

Pagina 4