Georgië: Russische bombardementen

Volgens Georgië hebben tien Russische gevechtshelikopters vanochtend het dorp Boechrevi in de Pankisi-vallei (op de grens met Tsjetsjenië) gebombardeerd. Daarbij zouden twee doden zijn gevallen. Rusland ontkent. Rusland ergert zich al jaren aan het feit dat de Pankisi-vallei door Tsjetsjeense rebellen als uitvalsbasis voor acties in Tsjetsjenië wordt gebruikt. Georgië erkent de vallei niet onder controle te hebben, maar wil het probleem zelf oplossen. Het Georgische leger is evenwel zo arm en ongedisciplineerd, dat het in praktijk noch de Russen, noch de Tsjetsjenen iets in de weg kan leggen.