Dijkverbod

Het opleggen van een dijkverbod aan overlast veroorzakende junks in Rotterdam is in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (art 13) waarin bewegings- en vertoevingsvrijheid wordt gegarandeerd (NRC Handelsblad, 2 augustus).

Overlast is een ongenuanceerd begrip: als er sprake is van strafbare feiten dient proces-verbaal opgemaakt te worden, maar omdat het justitieel apparaat overwerkt en onderbemand is, wordt gekozen voor het `pragmatische' dijkverbod. Relatief lichte vergrijpen, als daar al sprake van is, bestrijden met het opheffen van een fundamenteel burgerrecht is buiten proporties en onwettig .

Degenen die deze oplossing bedenken en mogelijk maken, B en W en raad, zijn geen juristen maar hebben eerder een politieke achtergrond; toetsing van de regels die verzonnen worden aan elders neergelegde fundamentele grondrechten komt niet in ze op.