Vrij, onvermogend

Weer een mythe minder.

De Stichting Het Parool, meerderheidsaandeelhouder van boeken- en krantenuitgever PCM, de eigenaar van onder meer de krant die u nu leest, is zeker vermogend, maar niet zo rijk als de verhalen graag wilden. Het kapitaal van 40 miljoen euro is vooral papieren geld. Aan de gelijknamige krant, die vorige week aankondigde graag uit het knellende PCM-concern te breken, wil de stichting wel geld lenen, maar geen broodnodige kapitaalinjectie geven.

De helft van de 40 miljoen heeft de stichting belegd, conservatief, hoofdzakelijk in effecten met een vaste rente. De andere helft is het belang van 57,3 procent in het aandelenkapitaal van PCM Uitgevers, conservatief gewaardeerd tegen de kostprijs die de stichting ooit heeft betaald.

De echte waarde van de PCM-aandelen is onduidelijk. PCM is niet genoteerd aan enige effectenbeurs. Het aandelenbelang kan als leidraad worden losgelaten op het eigen vermogen. Dan komt er een bedrag van 164 miljoen euro uit de bus.

Maar ook dat zegt niet alles: de aandelen van Wegener, een grote uitgever van regionale kranten, zijn onder invloed van de kaalslag op de advertentiemarkt op de beurs minder waard dan het bedrag dat Wegener aan eigen vermogen in de boeken heeft staan.

De Stichting Het Parool is de klassieke eigenaar van een familiebedrijf die vrijwel zijn hele vermogen `in de zaak' heeft zitten, maar toch altijd krap bij kas zit omdat de onderneming weinig of geen dividend uitkeert. Voor nieuwe commerciële financiers die geld in Het Parool of PCM willen steken zijn de cijfers van de Stichting Het Parool geen opwekkende kost.

Bijna zestig jaar grootaandeelhouderschap van eerst Het Parool, toen de Perscombinatie en nu PCM heeft de stichting een `vrij' vermogen van 20 miljoen euro opgeleverd.

De stichting had haar financiële speelruimte aanzienlijk kunnen verruimen door een beursgang van PCM, maar dat was altijd onbespreekbaar. De Vereniging Ajax, grootaandeelhouder van de voetbalclub die het wel aandurfde, is bijvoorbeeld rijker dan de Stichting Het Parool.

Op papier zou de stichting haar kapitale aandelenbelang in PCM kunnen belenen bij de bank om de opbrengst te investeren in PCM of in andere activiteiten die de doelstelling van mediapluriformiteit ondersteunen. Maar dan moet PCM wel dividend uitkeren, anders heeft de stichting geen geld om de rente op de lening te betalen. In 2001 kregen de gewone aandeelhouders niets, want de andere, preferente, aandeelhouders gaan vóór. Verwachting voor de gewone aandeelhouders dit jaar: weer niets.