Smit zet in op grote order in Westerschelde

Het Rotterdamse sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale is een kansrijke kandidaat voor de tweede fase van de wrakopruiming in de Westerschelde, waarbij 38 scheepswrakken moeten worden verwijderd. Sleept het Rotterdamse bedrijf deze order in de wacht, dan zal dit in de tweede helft van dit jaar en volgend jaar een belangrijke bijdrage leveren aan het resultaat van Smit.

Gemiddeld leveren de bergingswerkzaamheden Smit jaarlijks 4 miljoen euro op. In de eerste zes maanden van dit jaar presteerde Smit echter fors onder dat gemiddelde. Het bedrijfsresultaat in de berging daalde bij Smit in de eerste zes maanden van dit jaar van 0,9 miljoen euro positief in 2001 naar 2,6 miljoen negatief dit jaar.

De verminderde bergingswerkzaamheden zijn een belangrijke reden dat de halfjaarwinst van Smit is teruggelopen van 6,8 miljoen euro in 2001 tot 4,7 miljoen euro dit jaar.

,,In ons voordeel is wel dat het bergen complexer is geworden'', zegt bestuursvoorzitter B. Vree van Smit. ,,Vooral met ongelukken in het chemicaliënvervoer en olietankers met een dubbele bodem. Je haalt daardoor niet zomaar even een berger uit de Gouden Gids. Maar een vaststaand feit is dat er door scherpere veiligheidsregels minder ongelukken op zee gebeuren. Eén grote onverwachte berging kan het resultaat van Smit in deze sector sterk positief beïnvloeden.'' Smit takelde vorig jaar met hijsbedrijf Mammoet de Russische atoomonderzeeër Koersk op.

Door het slechte resultaat in de berging moest Smit het de afgelopen periode vooral hebben van sleepopdrachten in het buitenland. In de Rotterdamse haven wordt Smit bij zijn sleepdiensten geconfronteerd met het wegvallen van het fiscale voordeel van korting op loonbelasting voor zeevarenden. Dit bracht het bedrijf in conflict met de Europese Commissie, die het bedrijf beschuldigt van concurrentievervalsing. Sinds 1 juli 2001 verwerkt Smit de fiscale tegemoetkoming echter niet meer in de resultatenrekening.

De transportdivisie (onder meer pontonverhuur, zwaar transport, hijswerk) presteerde teleurstellend. Projecten liepen vertraging op. Smit heeft in deze sector overcapaciteit. De onderneming neemt daarom onder meer drie grote bokken uit de markt.