Ook Zeeland vecht tegen Belgische windmolens

Wie dezer dagen de Belgische media volgt, zou denken dat de periodieke match Nederland-België weer in alle hevigheid is ontbrand. De provincie Zeeland gaat namelijk bij de Belgische Raad van State in beroep tegen de komst van vijftig windmolens, op een zandbank twaalf kilometer voor de kust van Knokke-Heist.

Zeeuwse functionarissen leggen al dagen uit dat de windmolens, die België aan het quotum `groene energie' moeten helpen waar de paars-groene regering zich in 1999 in het regeerakkoord toe verplichtte, de scheepradars kunnen storen. Ook broedende vogels, de visserij en het uitzicht vanaf de toeristische kust zouden worden gehinderd.

Dit is een serieuze zaak. Maar of ze het kaliber heeft van lopende burengeschillen over de IJzeren Rijn, de uitdieping van de Westerschelde en het Vlaamse Huis een context die er hier nogal eens wordt bijgesleept –, is bij nader inzien twijfelachtig. Want wat blijkt? Vele Belgische betrokkenen bij het windmolenplan zijn erg tevreden dat Zeeland deze stap zet.

De gemeente Knokke zelf, bijvoorbeeld. ,,Wij zijn erg voor groene energie'', zegt schepen (wethouder) Maxim Willems, ,,maar niet voor onze toeristische kust''. Knokke heeft ook beroep aangetekend, gesteund door alle Belgische kustgemeentes die al luid bij de Belgische minister voor Leefmilieu hebben geprotesteerd. Ook de energie-exploitant die windmolens in zee bij het plaatsje De Haan wilde bouwen een plan dat de minister afkeurde –, is met een schadeclaim naar de rechter gestapt.

De Vlaamse overheid is evenmin blij met de molens: zij had met Nederland afspraken gemaakt over het Schelde-estuarium (de monding en alles wat ermee samenhangt), die nu door de Belgische overheid zijn doorkruist. En dan is er nog de haven van Antwerpen, die naar verluidt de Zeeuwse klachten over de veiligheid van de scheepvaart deelt, maar om binnenlands-politieke redenen liever wil dat anderen de ijzers uit het vuur slepen.

De uitspraak volgt over enkele maanden. Als de Belgische minister, lid van de Vlaamse Groenen, haar quotum groene energie aan het eind van deze kabinetsperiode niet haalt, dan ligt dat dus niet puur aan `slecht nabuurschap' van Nederland. ,,Integendeel'', zegt een betrokkene, ,,de Zeeuwen zijn de beste buren die we ons op dit moment kunnen wensen.''