Musharraf maakt zich sterk

Over twee maanden gaat Pakistan naar de stembus. Generaal Musharraf heeft nu alle maatregelen genomen om zijn positie als sterke man te handhaven.

Door een drastische wijziging van de grondwet, kort voor de verkiezingen die in oktober worden gehouden, heeft president Pervez Musharraf van Pakistan zichzelf vergaande bevoegdheden gegeven. Zo zal hij het recht hebben om het parlement te ontbinden of de gekozen premier en het kabinet te ontslaan.

Politici die reeds twee keer een hoge post hebben bekleed zullen zich niet verkiesbaar mogen stellen en alle politici dienen tenminste in bezit te zijn van een academische graad. Bovendien komt er een `veiligheidsraad' onder voorzitterschap van de president, die de werkzaamheden van de regering zal controleren en die beslissingen zal nemen die geacht worden in het nationale belang te zijn.

Al weken deden geruchten de ronde dat een grote grondwetswijziging eraan kwam. Tijdens een tumultueuze persconferentie gistermiddag bevestigde Musharraf deze berichten. Generaal Musharraf nam in oktober 1999 bij een staatsgreep de macht in Pakistan over van premier Nawaz Sharif en liet zich aanduiden als `chief executive'. Hij stuurde het parlement naar huis, en benoemde zichzelf in juni 2001 tot president. Daarnaast is hij nog steeds de opperbevelhebber van de strijdkrachten.

Op de vraag of het nieuw te kiezen parlement de grondwetswijzigingen ongedaan zou kunnen maken, antwoordde de president dat de nieuwe amendementen niet eens in stemming zullen worden gebracht. ,,Als het nieuwe parlement ook maar in debat gaat over de nieuwe maatregelen, stappen ze op, en anders stap ik op'', zei de president.

Tot nu toe kon alleen het parlement de grondwet wijzigen en dan nog slechts met een tweederde meerderheid. Volgens de president heeft het Pakistaanse Hooggerechtshof hem de bevoegdheid gegeven om de grondwet eigenmachtig te wijzigen. De president ging niet in op de kritiek dat dit op zich ongrondwettelijk is, omdat het Hooggerechtshof volgens de `oude' grondwet zulke bevoegdheden niet kan en mag geven aan individuen of instanties.

Musharraf bevestigde ook dat hij inderdaad vijf jaar president blijft; dat recht is hem ,,door het volk gegeven'' na het referendum in april, waarvan velen zeggen dat het niet eerlijk was verlopen. Wanneer die vijf jaren precies ingaan kon de president niet zeggen.

De president reageerde geprikkeld op vragen of hij met de nieuwe grondwetswijziging eigenlijk geen militaire dictatuur instelt, gezien de macht van de president en de veiligheidsraad.

,,In de tijd dat er een zogenaamde democratische regering was, moest ik als generaal wel honderd keer bij de premier opdraven. Door militairen buiten het bestuur te houden, haal je ze dus juist binnen. Ik geef ze een grondwettelijke plek in het bestuur. Bovendien zal de leider van de oppositie ook deel uitmaken van de Nationale Veiligheidsraad'', zei hij.

Op de vraag of de vroegere politieke leiders en rivalen Benazir Bhutto (van de volkspartij PPP) en Nawaz Sharif (van de Pakistaanse Moslimliga PML), die als premier door Musharraf in 1999 werd afgezet, zullen mogen deelnemen aan de verkiezingen verloor de president zijn zelfbeheersing: ,,Denken jullie echt dat het volk deze plunderaars zal vergeven voor wat ze hebben aangericht?'', reageerde hij.

Bhutto en Sharif zullen hoe dan ook geen hoge ambt mogen bekleden, omdat ze beiden reeds twee keer premier zijn geweest. Volgens de nieuwe grondwet mogen ze zich dus niet meer verkiesbaar opstellen. Beide politieke leiders verblijven als ballingen in het buitenland. Generaal Musharraf heeft de corruptie ten tijde van hun regeerperiodes steeds gebruikt als argument om zijn coup te rechtvaardigen als een noodzakelijke stap om ,,echte'' democratie in Pakistan te vestigen. Desondanks zouden Bhutto en Sharif belangrijke rivalen zijn geweest in de komende verkiezingsstrijd omdat ze nog steeds kunnen rekenen op grote steun in Pakistan.

De president besloot de persconferentie gisteren met de belofte dat de verkiezingen van oktober vrij en eerlijk zullen zijn en het door hem ingestelde verbod op het voeren van politieke campagne ,,zeer binnenkort'' wordt opgeheven.