Ministerraad stemt in met bezuinigingen

De gehele ministerraad heeft gisteren ingestemd met het pakket aan bezuinigingen en andere financiële plannen waarover eerder tussen de ministers van de zogenoemde sociaal-economische zeshoek overeenstemming was bereikt.

Dat melden bronnen rond het kabinet. Het gaat daarbij met name om de invulling van 1,8 miljard euro aan bezuinigingen, bovenop de 7 miljard waartoe het kabinet al eerder had besloten. Daaronder zijn ook de fiscale belasting van kerstpakketten en soortgelijke douceurtjes voor werknemers, en een voorgenomen beperking van de verhoging van de ambtenarensalarissen tot maximaal 2,5 procent. Deze en volgende week gaan de zogeheten begrotingsraden van het kabinet nog door, waarbij de ministers over elkaars begrotingen en de ontwerp-Miljoenennota spreken. Morgen vindt een `gewone' ministerraad plaats.

De snelle besluitvorming binnen de zeshoek en in de ministerraad is opmerkelijk in het licht van de felle discussies die vorige week, toen duidelijk werd dat er nog eens minstens 1,5 miljard bezuinigd moest worden, plaatsvonden tussen met name minister van Economische zaken Heinsbroek (LPF) en zijn collega van Financiën Hoogervorst (VVD). Op Financiën ergert men zich over de wijze waarop Heinsbroek nu achteraf een van de resultaten van de onderhandelingen, een verlaging van de WW-premie met in totaal 500 miljoen euro, die afhankelijk is van loonmatiging door de sociale partners, als zijn persoonlijke overwinning voorstelt. Ook andere bewindslieden waren op zoek naar mogelijkheden om loonmatiging aantrekkelijk te maken, aldus bronnen op Financiën. Evenmin is het juist, aldus deze bronnen, dat de WW-premieverlaging deels uit het laten oplopen van het begrotingstekort zal worden gefinancierd.

Sommige plannen van de nieuwe coalitie brengen inmiddels scherpe reacties teweeg. De vakbond AbvaKabo organiseert maandag een demonstratie van medewerkers van asieldiensten voor het ministerie van Justitie in Den Haag, uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen in deze sector. In Groningen en Den Haag heeft dezelfde bond demonstraties tegen de bezuinigingen op de Melkert-banen aangekondigd. De Consumentenbond vindt dat het kabinet moet zorgen voor een overgangsregeling bij de afschaffing van de basisaftrek-lijfrente.