Massale hulp bij versterken dijken China

In China zijn zo'n 800.000 mensen ingezet om te voorkomen dat het 2.800 vierkante kilometer grote Meer van Dongting in de Zuid-Chinese provincie Hunan door zware regenval overstroomt.

De hulpverleners versterken de oevers van het meer en van de vier rivieren die erin uitstromen met zandzakken, en graven greppels om het overtollige water te laten afvloeien. Zo'n duizend gezinnen zijn inmiddels geëvacueerd, vele anderen hebben hun huizen op eigen initiatief verlaten. In veel gebieden rond het meer staat het water nu al zo'n anderhalve meter hoog, en veel dorpsbewoners hebben hun huisraad en hun vee naar de bovenverdieping van hun huis verplaatst. Meer dan tien miljoen mensen en bijna 677.000 hectare landbouwgrond worden momenteel door het wassende water bedreigd.

De gisteren in Hunan uitgeroepen noodtoestand geeft lokale bestuurders het mandaat om mensen en middelen in te zetten om de dijken te versterken. Doordat er in het gebied vaak overstromingen plaatsvinden, zijn er standaard tenten, noodrantsoenen en andere hulpgoederen in het gebied aanwezig, zo meldt althans het persbureau AP in een verslag vanuit de regio.

Sinds vanmorgen regent het niet meer rond het meer, en ook voor de komende twee dagen wordt geen neerslag meer verwacht. Daarmee is het overstromingsgevaar echter niet meteen geweken. De vier rivieren die in het meer uitmonden bevatten nog steeds veel overtollig regenwater dat zij voortdurend in het meer uitstorten. Daardoor is het waterpeil ook vannacht weer met zo'n halve meter gestegen. Vanmorgen lag het waterpeil met 34,45 meter op zo'n 2,5 meter boven het niveau dat nog veilig wordt geacht. Experts in de regio verwachten wel dat het waterniveau nu minder snel zal stijgen.

Niet alleen de provincie Hunan, maar ook de aangrenzende provincie Hubei met de daar gelegen miljoenenstad Wuhan lopen momenteel gevaar. Eerder dit jaar kwamen bij diverse overstromingen in China al zo'n duizend mensen om het leven.

De hoogste waterstand wordt voor deze zondag verwacht. Die kan dan dicht in de buurt komen van het peil van 35,9 meter, dat in 1998 werd gemeten. Toen kwam het tot grote overstromingen in de gebieden langs de rivier de Yangtze, waarvoor het Meer van Dongting als een natuurlijke overloop functioneert. Bij die overstromingen kwamen vierduizend mensen om het leven. Als de dijken rond het meer daadwerkelijk doorbreken, dan kan de ramp die van 1998 nog in ernst gaan overtreffen.