Manager Enron bekent schuld: fraude, complot

Een voormalige financiële manager van de failliete Amerikaanse energiehandelaar Enron heeft gisteren bekend schuldig te zijn aan fraude en aan deelname aan een samenzwering tegen het bedrijf. Michael Kopper, die volledig meewerkt met het onderzoek, kan daarvoor tot maximaal vijftien jaar gevangenisstraf krijgen.

De 37-jarige Kopper bekende tegenover de rechter in Houston op rustige toon dat hij betrokken was bij een ,,complot om beleggers in Enron op te lichten'' door middel van off balance sheet entities, ofwel BV's die niet in de boeken van Enron voorkwamen maar wel werden gecontroleerd door Enron-managers. Met deze BV's sleepte een groepje topmanagers miljoenen voor zichzelf binnen.

,,Het geld is naar mij teruggesluisd, waarop ik vervolgens een deel van het geld doorspeelde naar de CFO'', de financiële bestuurder van Enron, Andrew Fastow. ,,Nooit hebben we Enron van de leningen op de hoogte gesteld, noch van de inkomsten die daaruit voortvloeiden.''

In de Enron-affaire werden door ingewikkelde en soms frauduleuze constructies ook de winsten van de Amerikaanse energiehandelaar kunstmatig te hoog voorgesteld. Enron leek zo succesvol dat het twee jaar geleden, gemeten naar beurswaarde, een van de tien grootste bedrijven in de VS was. De onthullingen over fraude, en soortgelijke schandalen bij bedrijven als Worldcom en Global Crossing, leidden tot een ernstige crisis op de beurzen omdat beleggers bedrijven niet meer vertrouwen.

Kopper is de voormalige rechterhand van Andrew Fastow, de financiële bestuurder van Enron. Zijn schuldbekentenis maakt deel uit van een plea bargain, ofwel een overeenkomst die justitie met hem heeft gesloten. In ruil voor zijn medewerking en getuigenis in het onderzoek naar de gecompliceerde Enron-fraude, komt hij in aanmerking voor strafvermindering.

Wel zal Kopper onrechtmatig verkregen winsten, in totaal zo'n 12 miljoen dollar, moeten teruggeven. Kopper werd na te zijn voorgeleid op 5 miljoen dollar borgtocht vrijgelaten. Het geld dat justitie terugeist is bestemd voor beleggers die benadeeld zijn door het faillissement van Enron. [Vervolg ENRON: pagina 15]

ENRON

Getuigenis Kopper helpt bij aanklacht topmannen

[Vervolg van pagina 13] ,,Kopper is precies de getuige die justitie nodig heeft, omdat hij niet bij het publiek bekendstaat als de grote boeman, maar wel verregaande kennis heeft over de gang van zaken bij Enron'', aldus Robert Mintz, een voormalige federale openbaar aanklager, in The Houston Chronicle, de krant uit de stad waar het hoofdkantoor van Enron gevestigd is.

Algemeen wordt verwacht dat Koppers medewerking spoedig kan leiden tot strafklachten tegen de hoofdrolspelers in de Enron-affaire. Behalve Andrew Fastow zijn dat ex-topman Jeffrey Skilling en diens mentor Kenneth Lay, die het bedrijf oprichtte. Justitie heeft al laten weten 20 à 30 miljoen dollar aan onrechtmatig verkregen winsten terug te willen vorderen van Fastow, en mogelijk beslag te leggen op diens splinternieuwe villa van 3 miljoen dollar in een buitenwijk van Houston.

De aanklacht richt zich meer specifiek op drie BV's, genaamd Chewco, Southhampton Place en Radar, die volgens justitie zijn opgericht om in totaal honderden miljoenen dollars aan schulden van Enrons balans af te houden. Toen de BV's eind vorig jaar werden opgeheven, veroorzaakte dit een correctie van eerder opgegeven resultaten ter waarde van 630 miljoen dollar. Die openbaring leidde er mede toe dat Enron in december faillissement moest aanvragen. Op dit moment zijn curatoren bezig met Enrons herstructurering.

Kopper is een bedrijfseconoom die aan Duke University en aan de London School of Economics heeft gestudeerd en in 1994 bij Enron kwam te werken. Drie jaar later werd hij door zijn toenmalige baas Fastow benoemd tot directeur van Chewco, een beleggingsvehikel gefinancierd door Enron en een drietal banken. Fastow kon zelf de BV niet leiden omdat die anders wegens zijn hoge functie in de boeken moest worden opgenomen. Een andere vereiste voor een off balance sheet entity is dat minstens 3 procent van de BV in handen moet zijn van onafhankelijke investeerders, die daadwerkelijk risico lopen.

Justitie beweert dat de investeerders die Kopper met goedkeuring van Fastow aanzocht, niet onafhankelijk waren en evenmin risico leden, omdat Enron garant stond. Onder de mede-investeerders in de BV's bevonden zich Lea Fastow, de vrouw van de CFO, en Koppers levenspartner, alsmede andere bevriende Enron-medewerkers, zoals juriste Kristina Mordaunt en medewerkster Kathy Lynn.

De inleg van Kopper en de andere partners, die zelden meer bedroeg dan een ton, werd meer dan eens binnen afzienbare tijd het tienvoudige waard. De betrokken banken, die ook menen te zijn opgelicht, hebben al in juni een claim ingediend. Volgens justitie streken Kopper en zijn levensgezel William Dodson 7 miljoen dollar op dankzij een investering van 125.000 dollar. Net als Fastow bezat Kopper een riante villa in een deftige buitenwijk van Houston. De Chronicle wist te melden dat het huis, vijfhonderd vierkante meter groot, over een glazen trappenhuis beschikt en een garage gevuld met drie BMW's.

De rechter in Houston doet 4 april uitspraak in de strafzaak.