Conflict rond bezit schilder El Lissitzky

De Duitse kunstdetective Clemens Toussaint heeft door een Keulse rechtbank beslag laten leggen op de bezittingen in Duitsland van de in Spanje woonachtige Jen Lissitzky, zoon van de Russische avantgarde-kunstenaar El Lissitzky (1890-1941).

De kunstdetective Toussaint verwijt Jen Lissitzky nu dat deze de schikking buiten zijn medeweten heeft getroffen. Bovendien negeerde Lissitzky daarmee een eerder gemaakte afspraak met Toussaint. Wanneer claims op teruggevonden kunstwerken gehonoreerd zouden worden, zou volgens Toussaint de helft van de opbrengst aan hem toekomen.

Toussaint heeft de verloren gewaande schilderijen niet alleen opgespoord voor Lissitzky, maar volgens hem heeft hij bij dit speurwerk ook hoge onkosten gemaakt die hij nu via de rechter op hem wil verhalen.

Bij het beslag gaat het onder meer om een kostbare fotocollectie en de copyrights op de werken van El Lissitzky. In opdracht van Jen Lissitzky heeft Toussaint tien jaar lang onderzoek gedaan naar 13 schilderijen uit het bezit van Jen Lissitzky's moeder, de Duitse kunstverzamelaarster Sophie Küppers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden deze schilderijen door de nazi's geconfisqueerd.

Een van de 13 in beslag genomen kunstwerken, het schilderij Improvisatie nr. 10 van Kandinsky, waarvan de waarde nu geschat wordt op 10 miljoen euro, kwam kort na de oorlog in het bezit van de Zwitserse kunsthandelaar Ernst Beyeler. Toen Jen Lissitzky voor dit schilderij een claim indiende bij Beyeler, ging de Zwitserse kunsthandelaar hier aanvankelijk niet op in. Maar begin vorige maand troffen beide partijen toch een schikking over het schilderij van Kandinsky. Beyeler mocht Improvisatie nr. 10 houden en betaalde in ruil daarvoor een geldbedrag aan Jen Lissitzky. De hoogte van dit bedrag is niet bekendgemaakt.

Gerectificeerd

Lissitzky

In het bericht Conflict rond bezit schilder El Lissitzky (22 augustus, pagina 9) zijn enkele alinea's verwisseld. De tweede en derde alinea horen aan het eind te staan. De kop vermeldt dat het conflict het bezit van de schilder El Lissitzky betreft. Het gaat om bezittingen van diens zoon Jen.