China schaart zich alsnog achter Kyoto-protocol

China wil het Kyoto-protocol over terugdringing van broeikasgassen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering ondertekenen. Het protocol dwingt China als ontwikkelingsland niet om zelf de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar door ratificatie kan China wel profiteren van mechanismen die in het protocol worden beschreven, waarbij industrielanden via projecten in ontwikkelingslanden bijdragen aan vermindering van de uitstoot. Critici vinden dat China, dat snel industrialiseert, ook zelf iets zou moeten doen aan het terugdringen van broeikasgassen, maar China vreest dat het daardoor niet in staat is de welvaart van zijn bevolking te verhogen. Ratificatie door China zou de VS, `Kyoto' niet ratificeren, verder isoleren.