Brinkman: harde straffen fraude

Er moeten meer heldere regels komen voor aanbestedingsprocedures in de bouwsector en bouwondernemingen dienen harder gestraft te worden als zij op fraude worden betrapt. Dat stelt de brancheorganisatie Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) in een notitie die zij gisteren aan de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid aangeboden heeft.

AVBB-voorzitter Brinkman pleit ervoor in de toekomst ,,clandestiene zelfregulering'' onmogelijk te maken. ,,Dit is een opdracht voor de sector zelf'', zo staat het in de verklaring. ,,Maar de hulp van de overheid hierbij is noodzakelijk.''

Ook moet de overheid een betere opdrachtgever zijn, vindt het AVBB. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten volgens de brancheorganisatie evenwichtig met elkaar kunnen onderhandelen over het te leveren product en de projectcondities.

Klokkenluider Bos, die een schaduwboekhouding openbaar maakte, waaruit illegale praktijken bleken, laat weten dat ,,regelgeving al duidelijk is, maar veelal niet wordt nageleefd''. Volgens Bos mag niet de indruk ontstaan dat de overheid hoofdschuldige is. ,,Bouwers zijn primair schuldig aan het overtreden van de regels. Brinkman geeft steeds vaker zaken zomaar toe als ze allang bewezen zijn en dan nog probeert hij sterk verzachtende omstandigheden aan te geven.''