Voorschot Kamp voor huurders

Minister Kamp (VROM) maakt toch voorschotten over aan de bijna 43.000 aanvragers van huursubsidie die hun formulier niet juist of onvolledig hebben ingevuld. Dat heeft de minister vanmorgen per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Een door de PvdA-fractie aangekondigd spoeddebat lijkt daarmee van de baan.

In zijn brief zegt Kamp: ,,Ik ga er van uit dat met deze maatregel voor dit moment tegemoet wordt gekomen aan de problemen van de betreffende categorie huishoudens''. Een meerderheid in de Tweede Kamer had de minister eind vorige week gezegd dat de problemen bij de toekenning meer dan 100.000 mensen in ernstige financiële moeilijkheden hadden gebracht.

Toen Kamp desondanks weigerde toe te zeggen hun alvast een voorschot over te maken, kondigde PvdA'er Duivesteijn mede namens andere fracties aan de Tweede Kamer terug te laten roepen van reces. Duivesteijn: ,,Op zich is het positief dat de mensen een voorschot krijgen. Maar dat gaat om de 42.300 aanvragers die meer gegevens moeten leveren. Van 13.000 mensen is de subsidie geblokkeerd en als dat een aparte categorie is, moet er toch een spoeddebat komen''.

In zijn brief geeft Kamp daarover geen duidelijkheid. Hij zegt ook in de afgelopen dagen niet te hebben achterhaald wat er precies aan de hand is. In reactie op de kritiek op de Tweede Kamer zegt Kamp ,,ten principale'' van mening te zijn dat huursubsidie pas mag worden uitbetaald als vaststaat dat iemand er recht op heeft. Voor deze keer maakt hij echter een uitzondering ,,vanwege de problemen inzake de telefonische bereikbaarheid van het ministerie''.

Huurders die met vragen zitten over hun formulieren krijgen door die problemen niet op tijd de juiste antwoorden om alsnog aan de wensen van de ambtenaren te voldoen.