Verstandige stap KPN

KPN heeft zijn hoofd uit het zand getrokken. Het Nederlandse telecomconcern heeft toegegeven dat drie investeringen in Europese mobiele telefonie – in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk – veel te duur zijn geweest.

Het schrijft 9,2 miljard euro af op de mobiele-telefonieactiviteiten in deze landen, waarvan het grootste deel – 6,6 miljard euro – in Duitsland.

De afwaarderingen komen niet als een verrassing. Het lag voor de hand dat KPN-topman Ad Scheepbouwer op een gegeven moment de zinloze investeringen van zijn voorganger – zowel in bedrijven als in UMTS-licenties – zou afschrijven. De accountants van het concern hebben daar ongetwijfeld op aangedrongen. En de tijd is nu rijp voor zo'n stap. Beleggers vragen om een conservatieve aanpak van de boekhouding en staan daarom welwillend tegenover afschrijvingen.

Dankzij de claimemissie van afgelopen jaar beschikt KPN over voldoende aandelenkapitaal om de uit de afwaarderingen voortvloeiende klap voor zijn reserves op te vangen. Bovendien begint het reorganisatieplan van het concern vruchten af te werpen. De omzet stagneert nog steeds, maar lagere rentelasten, kostenbewaking en sterk verminderde kapitaaluitgaven hebben KPN geholpen zijn vrije kasstroom flink te verhogen.

De afschrijvingen leggen extra druk op de concurrenten van KPN – vooral die, waar immateriële bezittingen (als goodwill en UMTS-licenties) zwaar op de balans blijven wegen. Het zal voor telecomconcerns die in Duitsland actief zijn op UMTS-gebied moeilijker worden het voorbeeld van KPN niet te volgen.

Het is minder duidelijk of de stap van KPN op een strategische koerswijziging duidt, althans voor zover het Duitsland betreft. Het concern trekt zich nu misschien terug uit het Verenigd Koninkrijk en is op zoek naar een partner in België, maar lijkt vastbesloten in Duitsland een afwachtende houding aan te nemen. Dat is waarschijnlijk verstandig, gezien het feit dat KPN in de Duitse mobiele telefonie op twee na de grootste is en zijn potentiële partners nog zwakker zijn dan KPN zelf. Maar het betekent ook dat de beslissende slag in Duitsland nog steeds niet heeft plaatsgevonden.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Jonathan Ford