Studiefinanciering

Een deel van de discussie over het CPB-voorstel voor herziening van de financiering van het hoger onderwijs betreft de vraag of hoger onderwijs gesubsidieerd moet worden.

Ja, menen Hiske Arts en Douwe Dirk van der Zweep van de Landelijke Studenten Vakbond, LSVb want studeren is iets waar de hele samenleving baat bij heeft, en zonder subsidie dreigt een situatie waarin studiekeuze minder wordt gebaseerd op interesse en meer op financiële argumenten (NRC Handelsblad, 12 augustus).

Er is een fundamenteel algemeen economisch criterium voor het subsidiëren van activiteiten. Dit criterium zegt dat slechts wanneer een activiteit baten oplevert voor de rest van de samenleving subsidie voor die activiteit in het collectief belang is.

Dus als Jan studeert en Piet werkt, hoeft Piet Jan alleen te subsidiëren als Piet er belang bij heeft dat Jan studeert. Omdat door concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt de toename in de arbeidsmarktwaarde ten gevolge van studeren volledig wordt verdisconteerd in het loon van afgestudeerden, concludeer ik dat de rest van de samenleving niet gebaat is bij de studeeractiviteiten van individuen.

Interesse is natuurlijk een belangrijke factor bij het maken van een studiekeuze. Maar ook hier is het belang van de rest van de samenleving onduidelijk. Het verwerven van kennis over een `leuk' vakgebied zou dan ook zeker mogelijk moeten blijven, maar niet op kosten van de belastingbetalers.