Onafhankelijke rechter

Prof.mr. Brenninkmeijer stelt in NRC Handelsblad van 9 augustus dat Ferry Hoogendijk terecht een vraagteken plaatst bij de partijdigheid van een van de drie rechters die moeten oordelen in de zaak van Volkert van der G.

Brenninkmeijer geeft blijk de uitlatingen van Hoogendijk niet gelezen te hebben. In het algemeen is het zo dat een rechter zich bij mogelijke partijdigheid dient terug te trekken. Daarover is iedereen het eens.

Hoogendijk heeft evenwel geen genuanceerd `vraagteken' geplaatst in deze kwestie. Hoogendijk heeft gesteld dat deze rechter zich dient terug te trekken, nu hij een ,,radicale beroepsactivist is''. Ter onderbouwing gaf Hoogendijk aan ,,omdat hij vroeger werkzaam is geweest voor Vluchtelingenwerk Nederland, dat zich onder meer inzet voor de belangen van asielzoekers''. Daarenboven gaf Hoogendijk nog aan dat deze rechter om die reden nooit benoemd had mogen worden.

Vroeger had deze uitlating mogelijk een belediging van de rechterlijke macht opgeleverd. Het is teleurstellend, zo niet zorgelijk, dat een hoogleraar Staats- en Bestuursrecht het opneemt voor een politicus die een zo ongenuanceerde, en staatsrechtelijk volstrekt ondeugdelijke, stellingname durft te poneren.