Omzet Stork daalt door dip in economie

De resultaten van technisch concern Stork hebben ook in de eerste zes maanden van 2002 sterk geleden onder de teruglopende economie. De omzet daalde met 3 procent tot 992 miljoen euro.

Wel maakte Stork een winst van 17 miljoen euro.

Over heel 2001 maakte Stork door de hogere kosten voor de aanloop voor luchtvaartprogramma's, voorzieningen voor afgestoten activiteiten en de naweeën van de aanslagen van 11 september voor het eerst een verlies van 8 miljoen euro. De verliezen in het tweede halfjaar liepen op naar 34 miljoen euro. Maar afgezien van het inmiddels herstelde winstcijfer valt nog weinig positiefs te melden bij Stork, waar bestuursvoorzitter Aad Veenman vorige week door de commissarissen werd gedwongen af te treden. Veenman wordt 1 november president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Hij wordt bij Stork per 1 september opgevolgd door Sjoerd Vollebregt.

Hoewel Stork verwacht 2002 winstgevend af te sluiten mits er niet een nog verdere verslechtering van het economische klimaat optreedt, staan vrijwel alle activiteiten van het concern onder druk. Het bedrijfsresultaat van de vijf kernactiviteiten van Stork (textieldruk, kippenslachtmachines, luchtvaartindustrie, technische dienstverlening en industriële componenten) liep in de eerste zes maanden van dit jaar bijna met de helft terug naar 25 miljoen euro.

Met name de luchtvaartindustrie kan Stork nog enkele forse tegenvallers opleveren. Het concern waarschuwt voor mogelijke negatieve eenmalige effecten in het tweede halfjaar, omdat de grote Fokker-gebruikers American Airlines en US Airways in de problemen zijn gekomen. Stork voert van de grofweg 950 Fokker-toestellen die er wereldwijd nog rondvliegen het onderhoud uit. Bij uitstel daarvan kunnen reserveonderdelen op de plank blijven liggen. Die moeten dan worden afgewaardeerd.

Ook dreigt faillissement voor vliegtuigfabrikant Fairchild Dornier, aan wie Stork via een partner de bekabeling levert. Ook dat zou een last in de tweede helft van het jaar kunnen opleveren. Voor de lange termijn is Stork optimistisch over zijn luchtvaartprogramma's waar met de participatie bij de bouw van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF) ,,een belangrijke doorbraak'' is bereikt.

De reorganisatie die Stork vorig jaar aankondigde, begint volgens het bedrijf vruchten af te werpen. Het werkkapitaal is afgenomen met 48 miljoen euro. Inmiddels is ongeveer 4 procent van het totale aantal arbeidsplaatsen geschrapt (669). In totaal werken bij Stork ruim 16.000 medewerkers. Bij het bedrijfsonderdeel textieldruk liepen de marges terug door grotere concurrentie. Bij dit onderdeel zijn al 200 banen verdwenen.

Bij de machines voor de verwerking van vee en pluimvee bleven de resultaten vrijwel gelijk. De industrie kampt met overcapaciteit. Hierdoor zet Stork minder nieuwe machines af, maar levert wel meer reserveonderdelen. Industrial Components maakte een moeilijk halfjaar door.