Noodtoestand deel China na regenval

China heeft vandaag de noodtoestand uitgeroepen in de Zuid-Chinese provincie Hunan. Daar worden meer dan tien miljoen mensen en bijna 677.000 hectare landbouwgrond bedreigd doordat het immense Meer van Dongting dreigt te overstromen.

De afgelopen weken werd het gebied geteisterd door uitzonderlijk zware regenval. Afgelopen nacht voegde de tropische orkaan Vongfong daar nog bijna een halve meter neerslag aan toe. Deze orkaan richtte eerder deze week grote schade aan in zuidelijker gelegen delen van China. In de provincie Guangxi kwamen daarbij acht mensen om het leven. Vanmorgen lag het waterpeil in het Meer van Dongting met 33,9 meter op het hoogste niveau in bijna drie jaar, bijna twee meter boven het peil dat nog veilig wordt geacht. Plaatselijke ambtenaren schatten dat het waterpeil de komende dagen iedere dag met een halve meter toeneemt. Het hoogste peil bereikte het meer in het rampjaar 1998, toen het water steeg tot 35,9 meter.

De Chinese autoriteiten vrezen voor een watersnoodramp die de ramp van 1998 in ernst zal overtreffen. Toen kwamen vierduizend mensen om nadat de dijken van het Meer van Dongting en van de Yangtze waren doorgebroken. Dit jaar zijn door wateroverlast in verschillende delen van China al meer dan duizend mensen om het leven gekomen, van wie zo'n honderd in de afgelopen twee weken.

Meer dan 70.000 ambtenaren, arbeiders en soldaten zijn inmiddels gemobiliseerd om de oevers van het meer, dat een oppervlakte heeft van zo'n 2.800 vierkante kilometer, met zandzakken te versterken en om greppels te graven om het overtollige water af te voeren. Ook worden bewoners die al wateroverlast ondervinden geëvacueerd. Op de Chinese tv waren beelden te zien van militairen die drijvend in wastobbes bewoners van de daken van hun huizen probeerden te halen.

Inmiddels lijken de ergste regenbuien in het gebied voorbij, maar het gevaar van overstroming is zeker nog niet geweken. [Vervolg CHINA: pagina 4]

CHINA

Capaciteit opvang aangetast

[Vervolg van pagina 1] Vooral de rivier de Xiangjiang, een van de vier door de regen gezwollen rivieren die uitmonden in het Meer van Dongting, heeft een gevaarlijk hoge waterstand bereikt. Deze rivier moet zijn waterlast de komende dagen nog uitstorten in het al overvolle meer.

Het meer van Dongting functioneert als een reusachtig natuurlijk bekken voor de rivier de Yangtze. Als de waterstand in de Yangtze te hoog dreigt te worden vloeit het overtollige water onder normale omstandigheden af in het meer, dat in een moerasachtige omgeving ligt. De afgelopen jaren zijn boeren en vissers echter op steeds grotere schaal overgegaan tot het omvormen van moerasgronden in kweekvijvers voor vis en in landbouwgrond voor de verbouw van rijst. Daarmee is de capaciteit van het meer om overvloedige regenval op te vangen steeds verder afgenomen.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties is de oppervlakte van de merengebieden langs de Yangtze afgenomen van meer dan 17.000 vierkante kilometer in 1949 tot nog slechts 6.600 vierkante kilometer in 1980. De centrale overheid erkent het probleem, en dringt erop aan om de oevers van het meer niet verder te cultiveren. De lokale overheid ziet echter in de praktijk vaak geen andere mogelijkheid om aan de behoefte tot een beter leven van de boeren tegemoet te komen, en moedigt daarom een verdere cultivatie in vele gevallen juist aan.

Volgens Denis McClean, een woordvoerder van het internationale Rode Kruis, zou China inmiddels beter in staat moeten zijn dan in 1998 om een watersnood op plaatselijk niveau effectief het hoofd te bieden. ,,Men heeft veel geleerd'', zo verklaarde hij tegenover de BBC. ,,Het Chinese Rode Kruis is nu beter voorbereid op massale verplaatsingen van mensen.'' Ook stelt hij dat men nu beter weet te reageren op vroege alarmsignalen, en sneller naar hooggelegen gebieden zal trekken. Volgens hem kunnen er zo'n 18 miljoen mensen gemobiliseerd worden voor reddings- en herstelwerk.