Het ruime sop van ING

Een groot schip dat alle stormen kan doorstaan. Zo profileert ING zich maar al te graag. De storm is gekomen: Aegon waarschuwde voor tegenvallende winsten, Fortis volgde de dag erop. ING, de grootste verzekeraar uit Nederland, liet als enige een onheilsboodschap achterwege.

Morgen toont ING waarom het tot nu toe niet alarm hoefde te slaan. Is het een toevalstreffer, struisvogelpolitiek of leidt het werkelijk een veiliger bestaan?

De meeste signalen wijzen op het laatste. Natuurlijk voelt een combinatie van bank en verzekeraar als ING het ongure economische klimaat op diverse plekken tegelijk. De bank lijdt stroppen op leningen en de verzekeraar zit scheef met zijn beleggingen in obligaties en aandelen.

Maar ING is groot, erg groot. Ten eerste zal de onderneming profiteren van het forse bankbedrijf. De bankiers van ING varen wel bij de lage rente en hoge rentemarge: het geld is goedkoop aan te trekken terwijl het op dit moment met een relatief grote opslag kan worden uitgeleend.

Bij het verzekeren zit de meeste tegenspoed. De problemen liggen niet zozeer bij het slijten van polissen, maar wat een verzekeraar met de ingelegde premies doet: die worden belegd.

Ook hier kent ING voordelen ten opzichte van Aegon en Fortis. Ten eerste bij het Amerikaanse verzekeringsbedrijf. Daar speuren levensverzekeraars naar extra rendement, omdat beleggen in aandelen behoorlijk aan banden is gelegd. De sector verhuisde de afgelopen jaren zijn geld van veilige staatsleningen naar meer riskante verhandelbare bedrijfsleningen. Aegon deed dat enthousiaster dan ING.

De levensverzekeraars in Amerika hebben volgens een studie van de firma Moody's een slordige 25 miljard geïnvesteerd in het schuldpapier waarvan nu hoogst onzeker is of het geld ooit terugkomt. Op een lijst van meer dan tachtig verzekeraars, gerangschikt naar mogelijk schadebedrag, zet Moody's Aegon met ruim 1 miljard euro op een derde plaats. ING staat twaalfde met nog niet de helft van dat bedrag. Fortis 32ste. Relatief – schade op belegd vermogen – komt Fortis op nummer twee terecht (2,4 procent). Aegon doet het relatief ook slecht, terwijl ING beduidend beter scoort dan de sector.

Bij de aandelenbeleggingen geldt een vergelijkbaar verhaal. Fortis sloeg alarm omdat de beleggingsportefeuille onder de aanschafwaarde is gedoken. Dit is vooral te wijten aan te gretige consumptie van beleggingsreserves in het verleden. Aegon rekende met te zonnige beleggingsopbrengsten bij de polisverkoop.

Van de drie verzekeraars zeilden Aegon en Fortis te scherp aan de wind. Daardoor is ING waarschijnlijk toch nog als eerste terug in de haven.

    • Jeroen Wester