Ad Bos kan nog meer openbaren

Klokkenluider Ad Bos heeft naast de al eerder openbaar gemaakte schaduwboekhouding nog twintig mappen met voor de Nederlandse bouwsector belastend materiaal. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar vermeende bouwfraude heeft geen weet van deze documenten.

In de ordners zitten ,,alle financiële verwerkingen van zijn periode op Sint Maarten, briefwisselingen over de bouwfraude met zijn voormalige werkgever Koop Tjuchem en correspondentie over de ontslagprocedure van Bos''. Dat zegt de broer van Ad Bos, Cok Bos, die onlangs het boek Bouwfraude publiceerde. De broers bereiden deze dagen gezamenlijk de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid voor. Oud-directeur van de Groningse bouwonderneming Koop Tjuchem Ad Bos wordt morgenochtend als eerste getuige door de enuqêtecommissie verhoord. Delen van de documenten kunnen volgens zijn broer als onderbouwing van het verhoor dienen.

Volgens Cok Bos weet de enquêtecommissie niet van het bestaan van de ,,twee meter aan ordners, omdat er niet naar is gevraagd''. Bos heeft de documenten zelf ook niet aangemeld of overgedragen, omdat het ,,een privé-dossier betreft dat je niet snel afgeeft.'' Commissievoorzitter Marijke Vos ,,gaat er niks over zeggen'', zolang Bos nog niet verhoord is.

Vanochtend werd via de Volkskrant bekend dat bouwbedrijf Koop Tjuchem zijn voormalig werknemer Bos beschuldigt van omkopingspraktijken op het eiland Sint Maarten. In het boek schrijft Cok Bos over zijn broer, die op Sint Maarten de belangen van Koop Tjuchem behartigde. Die kreeg later naar eigen zeggen wroeging over de werkwijze van de Nederlandse bouwsector en besloot de onregelmatigheden openbaar te maken. Ad Bos zelf wil vóór het verhoor geen mededelingen doen. Ook Koop Tjuchem onthoudt zich van commentaar.

Na zijn ontslag bood Bos de schaduwboekhouding van de onderneming tevergeefs aan justitie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan. Eind vorig jaar trad hij er via het televisieprogramma Zembla publiekelijk mee naar buiten.