Aanleg punt voor transport Betuwe onzeker

De aanleg van het MTC Valburg, een multimodaal transportcentrum in de Betuwe, is onzeker geworden. De Raad van State heeft een besluit van de provincie Gelderland waarin de aanleg wordt goedgekeurd deels vernietigd.

Het MTC voorziet in diverse overslagfaciliteiten voor transport over weg, water en spoor op een terrein van vijfhonderd hectare. Volgens de Raad van State is onvoldoende onderbouwd waarom het MTC zo groot moet zijn. Ook heeft de aanleg van een haven te grote effecten op het milieu en kan de veiligheid van de scheepvaart op de Waal gevaar lopen. Verder is onvoldoende duidelijk hoeveel geluidsoverlast het MTC voor omwonenden in het dorp Slijk-Ewijk veroorzaakt.

De gemeente Overbetuwe, milieu-organisaties en omwonenden zijn door de uitspraak van de Raad van State in het gelijk gesteld. Als de provincie Gelderland, het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en enkele bedrijven de plannen voor het MTC door willen zetten, moet eerst opnieuw onderzoek worden gedaan naar de benodigde omvang van het MTC en de milieu-effecten. Dit kan een vertraging van enkele jaren betekenen. Volgens de oorspronkelijke plannen moest het MTC in 2005 in gebruik worden genomen. De initiatiefnemers zullen de komende weken de ontwikkeling van het MTC heroverwegen. Eerder noemden voorstanders van het MTC een eventuele negatieve beslissing van de Raad van State `catastrofaal'.

Tegenstanders gaan er vanuit dat het MTC niet meer doorgaat. ,,Het MTC is van tafel'', zegt een woordvoerder van de Gelderse Milieufederatie. Omdat een groot deel van de benodigde grond al is aangekocht door projectontwikkelaars zal er mogelijk een kleiner bedrijventerrein worden ontwikkeld.

De weerstand tegen het MTC, dat op het knooppunt van de snelweg A15, de Waal en de Betuwelijn moet worden aangelegd, is de laatste jaren gegroeid. Sinds het aantreden van een links college van B en W behoort ook de gemeente Nijmegen tot de tegenstanders. Zij bekritiseren niet alleen de gevolgen voor de natuur in de Betuwe maar ook de voorspelde economische voordelen. Het MTC zou 6.000 nieuwe banen moeten opleveren, maar dat is eerder door onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onderuitgehaald.