Van Buitenen verruilt Brussel voor Breda

Europees klokkenluider Paul van Buitenen heeft ontslag genomen bij de Europese Commissie. Vanaf volgende maand werkt hij bij de politie in Breda.

Van Buitenen verwierf als Europees ambtenaar bekendheid met zijn strijd tegen corruptie, fraude en vriendjespolitiek binnen de Commissie.

Van Buitenen (45) zegt teleurgesteld te zijn in de Europese Commissie. Van Buitenen: ,,Ondanks alles zie ik niets veranderen in Brussel. Met het vertrek naar Breda, de geboorteplaats van mijn vrouw en mij, kiezen wij voor ons gezin. De druk was te groot. Ik wil zó graag terug naar Nederland dat ik de poep op de straat en de graffiti op de muren zal kussen.'

Van Buitenen is per 16 september financieel controleur bij het politiedistrict Breda, bevestigt een woordvoerder van het regiokorps West- en Midden-Brabant. In die functie is hij belast met de controle op de financiën van het district. Met zijn overstap neemt Van Buitenen een flinke daling van zijn salaris voor lief. Hij wil verder geen commentaar geven op zijn overstap.

Van Buitenen was sinds 1990 in dienst van de Commissie. Negen jaar later werd hij door de Commissie op non-actief gesteld, nadat hij als financieel controleur een belastend rapport over de Commissie aan het Europees Parlement had gegeven.

In een reactie halveerde de Commissie het salaris van Van Buitenen. De Commissie begon verder een tuchtprocedure tegen hem wegens schending van het ambtsgeheim.

Voor de media en het grote publiek was de Europese ambtenaar echter de verpersoonlijking van de strijd tegen Europese fraude en verkwisting. Met de straf voor Van Buitenen vestigde de Commissie de aandacht op zichzelf, wat uiteindelijk leidde tot het aftreden van de Commissie in 1999. [Vervolg VAN BUITENEN: pagina 2]

VAN BUITENEN

Klokkenluider kreeg lintje en lof

[Vervolg van pagina 1] Klokkenluider Paul van Buitenen solliciteerde afgelopen jaren tevergeefs naar banen als financieel controleur bij de Europese Rekenkamer en het Europees Parlement.

Nadat de Europese Commissie Van Buitenen in 1999 op non-actief had gesteld, volgde een berisping en een overplaatsing naar de dienst Gebouwenbeheer. Ook ná zijn overplaatsing bleef Van Buitenen zich profileren als klokkenluider. Over zijn ervaringen publiceerde hij het boek Strijd tegen Europa, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan een klokkenluidersfonds.

In augustus vorig jaar gaf Van Buitenen nog een rapport van 234 kantjes aan OLAF, het onafhankelijk bureau voor fraudeonderzoek in de Europese Unie. OLAF en de Belgische justitie onderzoeken sindsdien enkele in het dossier aangedragen feiten.

Kranten als Die Zeit typeerden hem als `het geweten van Europa'. Van de Europese Vereniging van Belastingbetalers kreeg hij een prijs voor zijn strijd tegen de verkwisting. Een Britse krant riep hem uit tot `invloedrijk Europeaan'.

Twee jaar geleden werd Van Buitenen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het lintje onder meer voor zijn ,,poging tot goed beheer van gemeenschapsgelden'. Van Buitenen was blij met de koninklijke onderscheiding. ,,Het is een rehabilitatie', zei hij bij gelegenheid van de uitreiking, ,,Niemand kan nu nog beweren dat ik fout ben geweest.'

Gerectificeerd

Klokkenluider

In het artikel Klokkenluider kreeg lintje en lof (20 augustus, pagina 2) staat dat het boek van Paul van Buitenen `Strijd tegen Europa' heet. De titel is `Strijd voor Europa'.