Kabinet is van plan premies te verlagen

Het kabinet stelt werkgevers en werknemers een verlaging van de WW-premies van ten minste 300 miljoen euro in het vooruitzicht. Deze lastenverlichting is afhankelijk van de bereidheid van de sociale partners tot loonmatiging.

Daarover zijn de zeven meest betrokken ministers bij het financieel-economisch beleid het gisteren eens geworden, zo melden bronnen rond het kabinet. Werkgevers en werknemers profiteren ieder voor de helft van de verlaging van WW-premies.

Daarnaast overweegt het kabinet nog eens 200 miljoen aan extra lastenverlichting, waardoor het begrotingstekort in 2003 mogelijk oploopt tot 0,4 procent van het bruto binnenlands product. De ministerraad als geheel moet nog instemmen met de lastenverlichting en extra bezuinigingen van 1,5 miljard euro, waarover de zeven betrokken ministers elkaar rond het weekeinde vonden. Vandaag overlegt eerst het financieel-economische `kernteam' van ministers verder over de keuzes.

Volgens minister Hoogervorst (Financiën) is het kabinet gisteren ,,dicht bij een oplossing'' gekomen omdat nu aan de belangrijkste wensen binnen het kabinet voor een deel tegemoet wordt gekomen. Daarbij horen het vasthouden aan een strakke begrotingsdiscipline, lastenverlichting en een accent op het belang van loonmatiging om de economie te stimuleren.

Minister De Geus (Sociale Zaken), die zich in het kabinet samen met zijn collega Heinsbroek (Economische Zaken) hard maakt voor lastenverlichting, wil eerst een duidelijke afspraak met de sociale partners over loonmatiging. Heinsbroek toonde zich optimistisch: ,,Natuurlijk komt er een lastenverlichting.'' Hoogervorst waarschuwde voor ,,een moeilijk jaar, ook qua koopkracht''.

Voorzitter De Waal van de vakcentrale FNV ziet het aanbod tot premieverlaging in ruil voor loonmatiging als een ,,eerste gebaar'' van het kabinet naar de vakbeweging, maar vindt het ,,niet voldoende'' om de bestaande meningsverschillen te slechten over het pensioenconvenant, het spaarloon en de WAO. ,,Het spaarloon kost de werknemer gemiddeld 300 euro per jaar, de premieverlaging bespaart hem maar een paar tientjes. Aan werkgelegenheid levert deze maatregel misschien vijfduizend banen op, terwijl er tienduizenden Melkertbanen worden geschrapt. Dat staat in geen verhouding tot elkaar. Bovendien is niet duidelijk in welke mate wij dan de lonen moeten matigen. Met een gemiddelde loonstijging van 3,2 procent zitten we dit jaar al onder de inflatie van 3,5 procent.'' In het pakket maatregelen die het kabinet overweegt worden de bezuinigingen ten dele gevonden door de stijging van ambtenarensalarissen volgend jaar op 2,5 in plaats van 3,25 procent te houden.