Duivesteijn eist spoeddebat

Het PvdA-Kamerlid Duivesteijn is woedend over de handelwijze van zijn CDA-collega Verburg, die als plaatsvervangend voorzitter van de Tweede Kamer aarzelt om een spoeddebat over de problemen met de huursubsidie uit te schrijven.

Duivesteijn heeft Verburg in haar functie van Kamervoorzitter een brief-op-poten geschreven waarin hij zegt dat ,,meer dan honderdduizend mensen over de maanden juli, augustus en waarschijnlijk ook september verstoken zullen zijn van voldoende inkomen voor de noodzakelijk huishoudelijke uitgaven''. Hij vervolgt: ,,Er is dus sprake van een ernstige situatie''. De Tweede Kamercommissie voor volkshuisvesting heeft eind vorige week vergaderd over de problemen bij de toekenning van subisidie met minister Kamp (VROM). De minister wilde toen niet beloven om de veertig- à vijftigduizend gezinnen een voorschot te geven. Het gaat om mensen die eerder subsidie ontvingen, maar van wie de gegevens niet kloppen.