Duits kabinet stelt verlaging belasting uit

De Duitse regering heeft een verlaging van de inkomstenbelasting met een jaar uitgesteld. Met de 6,9 miljard euro die het uitstel oplevert moet een deel van de schade door de wateroverlast van de afgelopen weken betaald worden. Ook heeft de regering van bondskanselier Schröder een uitgavenstop afgekondigd.

In het noorden van Duitsland maakt men zich op voor de komst van het water. In de buurt van Hannover zijn de dijken verstevigd met een miljoen zandzakken. Bij Lauenburg, 40 kilometer van Hamburg, zijn twee chemische fabrieken geëvacueerd.

In Maagdenburg is de schade door het hoge water meegevallen. Het hoogste punt kwam eerder dan verwacht en de uit voorzorg aangebrachte dijkverzwaringen lijken het te houden. Dat is mede te danken aan een negentiende-eeuwse waterkering, die opnieuw in werking is gesteld en ervoor zorgt dat een deel van het water verder weg langs de stad stroomt.

Bij Wittenberg is vanmorgen vroeg een zeeleeuw aangespoeld uit de dierentuin van Praag, 250 kilometer stroomopwaarts. Het dier leefde nog, maar het is op de weg terug naar de Praagse dierentuin alsnog gestorven, vermoedelijk door een combinatie van stress en verwondingen.

In Tsjechië zijn de opruimwerkzaamheden in volle gang. De schade beloopt mogelijk een half procent van het bruto binnenlands product. Volgens premier Spidla gaan de herstelwerkzaamheden meer dan 2 miljard euro kosten. In de hoofdstad Praag zijn vandaag verschillende huizen alsnog ingestort als gevolg van de aantasting door het water. De schade aan de gebouwen is nog lang niet in kaart gebracht.

De grote schade, vooral in Duitsland, heeft invloed op de economie van Europa en zal doorwerken op de inflatie, de economische groei en de begrotingspolitiek.

In Boedapest heeft het water geen ernstige schade aangericht. De Hongaarse autoriteiten zijn nu vooral bezorgd dat er afval in het water terechtkomt. In een natuurpark ten zuiden van Boedapest proberen reddingswerkers zwijnen, herten en andere dieren van de verdrinkingsdood te redden.

keynes drijft mee: pagina 11