Van den Aker

Gerrit Komrij weet als sterfdatum van de Vlaamse dichter Willem van den Aker alleen een vraagteken te vermelden (NRC Handelsblad, 1 augustus). Ook Vlaanderen heeft zijn letterkundig museum, het AMVC-Letterenhuis, en dat heeft een voor iedereen via het internet raadpleegbare elektronische catalogus: Agrippa.

Die leert dat Willem van den Aker in 1978 overleed in Borgerhout (bij Antwerpen). Of hij stierf als `verschrikkelijke boef' dan wel als `kinderrijke huisvader op pantoffels', staat er niet bij.