Steeds meer weduwnaars

Steeds meer mannen overleven hun echtgenote. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. Het is nog steeds zo dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen, maar het verschil tussen de seksen in levensverwachting wordt steeds kleiner.

Vorig jaar bleven bijna 18.000 mannen achter nadat hun echtgenote was overleden. Dat is ruim 8 procent meer dan tien jaar geleden. Het aantal vrouwen dat weduwe werd, daalde met 1 procent. Toch komt het bij vrouwen nog steeds twee keer zo vaak voor dat hun echtgenoot eerder overlijdt dan zijzelf. Vorig jaar werden bijna 41.000 vrouwen weduwe.

De toename van het aantal mannen die hun vrouw overleven, hangt samen met een stijging van de levensverwachting van mannen. Tien jaar geleden leefden mannen gemiddeld ruim zes jaar korter dan vrouwen. In 2001 was dit verschil minder dan vijf jaar.

De gemiddelde levensverwachting van mannen is nu 75 jaar en van vrouwen 80 jaar. De echtparen van wie vorig jaar één partner overleed, waren gemiddeld 43 jaar getrouwd. Ongeveer 30 procent van deze echtparen was tussen de veertig en vijftig jaar gehuwd en een bijna even groot deel tussen de vijftig en zestig jaar.