Regeling geeft 3.000 leraren WAO én VUT

Meer dan drieduizend oudere leraren maken gebruik van een regeling die vervroegd uittreden uit het onderwijs financieel beloont.

Door een tot voor kort toegestane combinatie van VUT en een WAO-uitkering kunnen zij tot maximaal 140 procent van hun laatstverdiende salaris ontvangen. Dat zegt directeur F. Jadoul van pensioenfonds ABP, het grootste fonds voor ambtenaren en leraren. Naast de drieduizend leraren maken ook zo'n duizend andere ambtenaren gebruik van de gunstige combinatie VUT-WAO, zegt Jadoul.

Arbeidsongeschikte ambtenaren hebben recht op een WAO-uitkering. Door een regeling die tussen 1997 en 2002 van kracht was, konden ambtenaren die gedeeltelijk afgekeurd waren hun gedeeltelijke WAO-uitkering laten samengaan met een VUT-uitkering.

Vorig jaar meldde het ABP het bestaan van de constructie bij het VUT-fonds. Na overleg met de sociale partners is zij op 9 januari teruggedraaid. De regeling is vijf jaar mogelijk geweest. Ambtenaren die er gebruik van maakten, kunnen dat blijven doen. De onderwijsbonden hebben zich ervoor beijverd dat zij hun recht op de dubbele uitkering mochten behouden. Voor andere ambtenaren, die nu voor het eerst een WAO-uitkering krijgen, is het niet meer mogelijk om daarnaast VUT te ontvangen. Hun uitkering komt hierdoor op maximaal 75 procent van het laatstverdiende salaris.

Voor de ambtenaren met VUT en WAO geldt dat de VUT-uitkering wordt opgeheven als zij een nieuwe functie vinden. Maar herplaatsing is in de meeste gevallen niet gunstig, omdat ambtenaren tot 140 procent van hun laatstverdiende salaris kunnen opstrijken met de constructie. Directeur Jadoul van het ABP: ,,Dat zijn uitzonderingen, meestal ligt de totale uitkering lager. Maar toch gaat het nog altijd om een zeer gunstige regeling.''

Het is opmerkelijk dat de gunstige uitstroomconstructie zo lang mogelijk is geweest, gelet op de grote tekorten aan personeel in het onderwijs. Volgens de laatste cijfers van het ministerie van Onderwijs is in het basisonderwijs ruim 10 procent van de vacatures onvervuld. In het voortgezet onderwijs is dat 13 procent. In het middelbaar beroepsonderwijs loopt het percentage onvervulde vacatures tegen de 20. De tekorten nemen nog altijd toe. Jadoul: ,,Het is een rare, oude regeling. Vandaar dat wij aan de bel hebben getrokken.''