Kamer wil zware straffen bedreigers

Minister Donner (Justitie) moet zo snel mogelijk met maatregelen komen om bedreigers van politici en andere publieke functionarissen aan te pakken. Strafmaat en pakkans moeten vergroot worden. Wie een kogelbrief verstuurt, moet rekenen op een maximale gevangenisstraf van drie jaar.

Dat zegt Tweede-Kamerlid Rietkerk (CDA) in reactie op het groeiend aantal dreig- en kogelbrieven dat naar politici, maar ook naar voetbalcoaches en officials van voetbalclubs en KNVB wordt gestuurd. Rietkerk wil de mogelijkheid van strafverzwaring voor dergelijke delicten desnoods betrekken bij een initiatiefwet van hemzelf en Kamerlid Van Heemst (PvdA) dat voorziet in een hardere aanpak van agressie tegen functionarissen uit de publieke sector. Daarbij gaat het om een strafverzwaring met vijftig procent.

Rietkerk wil ook de pakkans voor verstuurders van dreig- en kogelbrieven verhogen. Dat kan door bijvoorbeeld poststukken al bij de brievenbus op de aanwezigheid van metaal te controleren, zodat gemakkelijker te achterhalen is waar dergelijke post oorspronkelijk vandaan komt. Rietkerk gaat er in eerste instantie van uit dat minister Donner zelf met wetgeving zal komen waarin hogere straffen opgenomen zijn.

Volgens justitiewoordvoerder Dittrich van D66 zal verhoging van de maximumstraf voor dergelijke delicten in de praktijk weinig uitmaken omdat de rechters daar in hun vonnis weinig rekening mee houden. ,,Rechters leggen nooit de in de wet geregelde maximumstraffen op, bovendien is het pas mogelijk om verdachten in preventieve hechtenis te nemen als de maximumstraf voor het gepleegde delict meer dan vier jaar is.''

Na de moord op de politicus Pim Fortuyn, op 6 mei, ontvingen vooral politici van linkse partijen en de Lijst Pim Fortuyn (LPF) bedreigingen. Toenmalig PvdA-fractievoorzitter Melkert kreeg zelfs een doorgeladen pistool toegestuurd. Alle fractievoorzitters en een aantal andere Tweede-Kamerleden hebben geruime tijd onder permanente politiebewaking gestaan.