Kabinet gaat mogelijk 1,5 mld extra bezuinigen

Het kabinet stevent af op extra bezuinigingen op de rijksbegroting van ten minste 1,5 miljard euro. Volgens berekeningen van het ministerie van Financiën komt dat bedrag overeen met een begrotingstekort van 0,3 procent in 2003. In het kabinet tekent zich overeenstemming af over het standpunt dat een tekort van die omvang acceptabel is, volgens bronnen in Den Haag.

De bezuinigingen kunnen hoger uitvallen als het kabinet besluit tot lastenverlichting voor werkgevers. De ministers De Geus (Sociale Zaken) en Heinsbroek (Economische Zaken) pleiten daarvoor wegens de slechtere economische situatie.

De extra bezuinigingen komen bovenop het reeds in het regeerakkoord vastgelegde recordbedrag van zeven miljard euro aan bezuinigingen. Sinds de vaststelling van het akkoord moet het kabinet rekenen met slechtere verwachtingen over de begroting. Volgens een recente becijfering van het Centraal Planbureau zou het tekort volgend jaar uitkomen op 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het ministerie van Financiën houdt het op 0,6 procent. De extra bezuinigingen van 1,5 miljard zijn nodig om het verwachte begrotingstekort terug te brengen van 0,6 naar 0,3 procent. In het regeerakkoord werd nog uitgegaan van het vermijden van een tekort.

Vandaag en de komende week spreekt eerst de financieel-economische `zeshoek' binnen het kabinet en daarna de volledige ministerraad over ingrepen in de begroting voor volgend jaar. Vorige week liet premier Balkenende al doorschemeren dat extra bezuinigingen nodig zullen zijn om het tekort beperkt te houden. Hij zinspeelde onder meer op matiging van de ambtenarensalarissen, ook als teken dat het kabinet loonmatiging als belangrijkste wapen ziet om de economie te verbeteren. Volgens Balkenende moeten loonstijgingen ,,in de buurt'' blijven van de inflatie en daar niet boven uitkomen.

Binnen het kabinet gaan ook stemmen op voor lastenverlichting voor werkgevers, door teruggave uit de fondsen voor sociale premies. De Geus en Heinsbroek hebben zich daarvoor uitgesproken. De fondsen beschikken over een overschot, maar omdat zij volgens de Europese begrotingsregels meetellen in het begrotingssaldo, betekent teruggave dat het tekort oploopt. Volgens ingewijden verzet minister Hoogervorst (Financiën) zich tegen een dergelijke ingreep. De lidstaten van de Europese Unie mogen bij economische tegenslag een tekort van ten hoogste 3 procent van het bbp hebben.