Jongeren op stage

Mijn haren rezen te berge toen ik in het artikel `Stuur jongeren op stage' las, dat zich noemende bejaarde, bedaarde mannen dit oude plan weer van stal hebben gehaald (NRC Handelsblad, 8 augustus).

Aan de manier waarop zij dit doen blijkt hun geringe gevoel voor de hartslag van deze tijd. Vóór de jongens en zonder de jongens en meisjes; het gaat immers om invulling van het `gat' van de dienstplicht? Goedbedoelende sociaal-voelende mannen, die niets geleerd hebben van vrouwen- en allochtonenbewegingen.

    • Cock Kerling-Simons