Bouw nieuw huis duurt langer

De bouw van een nieuw huis duurt steeds langer. Vorig jaar zaten er gemiddeld 22 maanden tussen het verstrekken van de vergunning en het gereedkomen van een huis. In 1995 was dat nog 16 maanden, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De langere oplevertijd is een van de oorzaken dat er vorig jaar slechts 73.000 nieuwe woningen gereedkwamen. Dat is iets meer dan in 2000, maar aanzienlijk minder dan de 94.000 in 1995.