Altijd maagd

Het niet meer zo heel verse echtpaar luistert op de Floriade met aandacht naar de uitleg over het bestrijden van schadelijke insecten. De deskundige somt de voordelen van biologische bestrijding op en demonstreert hoe het werkt. ,,In dit dopje zit de geurstof van een vruchtbaar luizenvrouwtje en daar komen de mannetjes op af. Vervolgens kleven ze vast op het met lijm bestreken papier waarop het dopje ligt.'' Er rest nog één vraag. ,,Wat gebeurt er met de vrouwtjes?'' De explicateur wacht even en zegt dan: ,,Die blijven maagd.'' De vrouw reageert spontaan, met luide stem: ,,O wat heerlijk.'' De man knikt instemmend. Hij heeft het helemaal begrepen.