Wateroverlast Praag

In de krant van 14 augustus stond dat Praag al in de 15de eeuw door overstromingen werd geplaagd. Maar in de Boheemse kroniek van Václav Hájek z Libocan uit 1541, die was samengesteld op basis van oudere kronieken, worden uit de hele Middeleeuwen overstromingen gemeld.

In september 1118 werden in Praag ,,huizen en kerken, die dichtbij de rivier stonden'' door het water meegesleurd, en vele andere gebouwen liepen zware schade op. In 1180 wisten de Pragenaars ternauwernood de vernietiging van de voorloper van de huidige Karelsbrug door het wassende water te voorkomen. In 1203 werden uit heel Bohemen ernstige overstromingen gemeld. In alle gevallen was zware regenval de oorzaak.