Paus spiegelt arme Polen welvaart voor

Paus Johannes Paulus II is de Polen gisteren – opnieuw – een hart onder de riem komen steken. ,,Wees niet bang, vertrouw op God die vol barmhartigheid is'', zei de 82-jarige kerkvorst na aankomst in Kraków.

Al op het vliegveld van Kraków sprak de broze 82-jarige kerkvorst duidelijke taal over de miljoenen Polen die in armoede leven. ,,Ik weet dat veel grote Poolse gezinnen, werklozen en bejaarden een hoge prijs moeten betalen voor de sociale en economische veranderingen.''

Johannes Paulus II werd verwelkomd door enkele duizenden gelovigen. President Aleksandr Kwasniewski benadrukte in zijn welkomstwoord eveneens dat Polen moeilijke tijden doormaakt: ,,Veel mensen hebben geen werk. In veel gezinnen heerst armoede.'' De afgelopen maanden is de werkloosheid in Polen opgelopen tot bijna twintig procent. In sommige streken is de helft van de beroepsbevolking zonder werk. Verdere Europese integratie is volgens Kwasniewski de enige oplossing voor de Poolse problemen. Hij riep de Polen met klem op om het integratieproces te steunen.

De paus antwoordde voorzichtig: ,,Ik ben ervan overtuigd dat ons land nieuwe perspectieven van vrede en voorspoed tegemoet zal treden.'' Europese integratie ligt zeer gevoelig binnen de katholieke kerk in Polen. De vrees bestaat dat Polen in een groter verband zijn katholieke identiteit zal verliezen.

Het bezoek van de paus aan Kraków en omgeving duurt drie dagen en draagt een persoonlijk karakter. Johannes Paulus II verblijft in het aartsbisschoppelijk paleis van Kraków waar hij veertien jaar lang heeft gewoond. Zijn werkkamer en slaapkamer zijn nog in precies dezelfde staat als 24 jaar geleden toen hij van de ene dag op de andere naar Rome werd geroepen.

Vandaag bezoek de paus onder meer het graf van zijn ouders in Kraków en maandag zal hij enige tijd doorbrengen op de beroemde kruisweg van Kalwaria Zebrzydowska waar hij al sinds zijn vroege jeugd komt.

Het negende bezoek aan zijn vaderland sinds zijn pausbenoeming heeft als motto de goddelijke barmhartigheid. De missen die hij vandaag en morgen leidt zullen geheel in het teken van dit motto staan. In Kraków worden meer dan vier miljoen pelgrims verwacht. Op de mis van morgen zullen zeker twee miljoen gelovigen aanwezig zijn. Drie jaar geleden moest de paus verstek laten gaan op deze mis wegens ziekte. In de middeleeuwse stad staan 140 artsen klaar om in te grijpen als de paus opnieuw onwel mocht worden.