Kaspositie Alstom holt achteruit

Hoe staat de Franse machinebouwer Alstom er nu precies voor? Niet zo best, als we mogen afgaan op het kwartaalbericht over de toestand van de kasstroom dat het deze maand naar de Amerikaanse beurswaakhond SEC stuurde. De netto-kaspositie op de korte termijn daalde met een miljard euro in het kwartaal dat eind juni afliep. Dat is meer dan de 617 miljoen euro die het binnenhaalde met een in juli afgesloten claim-emissie. Maar als je Alstom mag geloven, ligt het op de juiste koers. De daling van de kaspositie was voorzien en zal worden gekeerd.

Het is niet makkelijk te achterhalen wat er bij Alstom gebeurt. De boekhouding is ondoorzichtig en bovendien is de jongste rapportage niet echt een bericht over de kasstroom. Het is slechts een deel van de balans.

Toch is het mogelijk een poging te doen te begrijpen waarom de kaspositie zo dramatisch is gekelderd. Volgens een insider zijn daar drie belangrijke redenen voor.

De eerste is dat het werkkapitaal het afgelopen kwartaal met 446 miljoen euro is verslechterd. Voor een groot deel komt dat door een toename van de inventaris, omdat het werk aan een nieuwe serie treinen is begonnen. De tweede is dat Alstom klanten voor 100 tot 200 miljoen euro schadeloos heeft moeten stellen wegens de levering van ondeugdelijke gasturbines.

De derde is dat Alstom niet zo veel geld aan het 'securitiseren van toekomstige baten' heeft overgehouden als gebruikelijk was. In het verleden paste het concern deze methode toe om grote hoeveelheden cash binnen te halen, zodra het langetermijncontracten had ondertekend voor de levering van schepen en dergelijke. Maar nu maakt het daar minder vaak gebruik van. Daardoor is de kasstroom het afgelopen kwartaal met ongeveer 300 miljoen euro teruggelopen. Voeg daar de 154 miljoen euro aan toe die Alstom in een overname stak en je houdt ongeveer een miljard euro over. Dat klopt dus, nietwaar?

Niet zo snel. De cijfers over de schadeloosstelling en het securitiseren zijn niet openbaar gemaakt. Bovendien is het niet zeker of je de vier factoren bij elkaar mag optellen om de veranderingen in de netto-kaspositie te verklaren, want we weten niet hoe de hele balans eruit ziet.

Alstom doet zijn best om nieuwe geldbronnen aan te boren. Een kredietlijn van 300 miljoen euro zou met een jaar zijn verlengd. En de 617 miljoen euro uit de claim-emissie kwam in juli op de balans te staan. Voeg daar de verwachte opbrengst uit de verkoop van belangen en onroerend goed aan toe en het bedrijf denkt uit de problemen te zijn. Misschien. Maar eind juni bedroeg de nettoschuld volgens schattingen 6,2 miljard pond. En Alstoms staat van dienst bij het binnenhalen van geld is bedroevend. Als er nog een slecht kwartaal volgt, staan de zaken er beroerd voor.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.