Kabinet wil frequenties niet veilen

Het kabinet gaat alsnog proberen om de etherfrequenties voor commerciële radiostations op inhoudelijke gronden te verdelen. Dat is gisteren in de ministerraad besloten.

Een Rotterdamse rechtbank heeft onlangs bepaald dat de frequenties moeten worden geveild, maar het kabinet wil dat juristen van het ministerie van Economische Zaken onderzoeken of die uitspraak toch ruimte biedt om de frequenties op een andere manier te verdelen.

Minister Heinsbroek (Economische Zaken) had zijn collega's in het kabinet juist voorgesteld de rechter te volgen en de frequenties op 16 september bij opbod te verkopen. Dat voorstel stuitte op verzet in het kabinet.

De regeringspartijen CDA, LPF en VVD zijn in het regeerakkoord overeengekomen dat het kabinet de etherfrequenties zal verdelen via een ,,vergelijkende toets'' tussen de gegadigden, met als aantekening dat ,,een financieel bod een belangrijke component is''.

Het etherlandschap wordt opnieuw ingericht om meer ruimte te geven aan commerciële zenders. De herverdeling van de publieke zenders gaat dit najaar van start, voor de commerciëlen wordt de zenderband in februari 2003 herverdeeld. Zenders die al een frequentie bezitten, zoals Radio 538 en Sky Radio, willen deze in elk geval behouden en zijn om die reden tegen een veiling.

Nieuwkomers als Veronica die nu geen FM-radiofrequentie bezitten zijn juist tegen een inhoudelijke, vergelijkende toets en denken meer kans te maken bij een veiling. Radio Veronica spande een rechtszaak aan bij de bestuursrechter in Rotterdam, die eind juli bepaalde dat de veiling moet doorgaan.

Premier Balkenende zei gisteren na de ministerraad dat de landsadvocaat had aangeven dat het gezien de bepalingen in het vonnis ,,moeilijk, maar niet uitgesloten is'' op zodanige wijze gevolg te geven aan het vonnis dat toch aan de wensen van het kabinet wordt voldaan.

De beslissing van het kabinet moet wel `rechter-proof' zijn, aldus de premier. Volgens hem moet zoveel mogelijk worden vastgehouden ,,aan wat in het regeerakkoord is overeengekomen''. Balkenende verwacht dat het kabinet volgende week definitief beslist op welke manier de frequenties worden verdeeld. Het vorige kabinet was er niet in geslaagd de verdeling van de FM-frequenties tot een goed einde te brengen.

J. Hoogesteijn, directeur Radio van Veronica, reageerde gisteren ontstemd op het kabinetsvoorstel. ,,Dit is volslagen idioot. Hoe lang moet dit nog duren?''

De Vereniging Commerciële Radio, die bestaat uit commerciële zenders die al een zendmachtiging bezitten, overlegt maandag met haar advocaat. De VCR wil proberen de beslissing van de Rotterdamse rechtbank via een spoedvoorziening onderuit te halen.