Heinsbroek zei niets over rechtszaak

Minister Heinsbroek (Economische Zaken) heeft premier Balkenende tijdens de kabinetsformatie niet geïnformeerd over de veroordeling van zijn voormalige bedrijf Arcade in 1999 voor illegale prijsbinding in de cd-branche.

Dat heeft Balkenende gisteren gezegd. Hij voerde als formateur een kennismakingsgesprek met Heinsbroek over diens kandidatuur als minister en over eventuele zaken uit Heinsbroeks verleden die dat in de weg konden staan. Daarbij is volgens Balkenende ,,niet aan de orde geweest'' dat Arcade in 1999 werd veroordeeld tot een boete van 150.000 gulden wegens zeven gevallen van het illegaal opleggen van prijzen aan winkeliers. Toen deze strafbare feiten werden gepleegd, in 1995 en 1996, was Heinsbroek directeur van Arcade. Nu is hij als minister van Economische Zaken politiek verantwoordelijk voor de kartelpolitie NMa, die recent een nieuw onderzoek is gestart naar illegale prijsafspraken in de cd-branche.

Balkenende benadrukte gisteren dat de kwestie ook niet naar voren is gekomen in het gebruikelijke antecedentenonderzoek naar kandidaat-bewindslieden, door onder meer de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Belastingdienst. Heinsbroek heeft de kwestie zelf niet aangeroerd in zijn antwoord op de standaardvraag voor kandidaatsbewindslieden: ,,Zijn er overige gegevens (...) die bij bekend worden u dan wel het kabinet in een gecompliceerde positie kunnen brengen?''

Als Heinsbroek de veroordeling van Arcade wel gemeld zou hebben, had Balkenende het ,,op basis van de oppervlakkige kennis'' die hij nu heeft, ,,een hele zware stap'' gevonden om hem om die reden niet te accepteren als minister van Economische Zaken, zei hij gisteren. Hij onderstreepte niet op de hoogte te zijn van ,,alle ins en outs'' van de zaak, maar zei de indruk te hebben dat het om een veroordeling ging vanwege ,,wat een of meerderde medewerkers in een divisie van Arcade'' hebben gedaan. Dat vindt Balkenende onvoldoende om Heinsbroek ontoereikende informering aan te rekenen.