Geen voorschot bij huursubsidie

Ondanks harde verwijten van de Tweede Kamer aarzelt minister Kamp (VROM) om alle huurders van wie de aanvraag voor huursubisidie in behandeling is, alvast een voorschot te geven. Een meerderheid in de Tweede Kamer onder aanvoering van PvdA-Kamerlid Duivesteijn heeft daar gisteren op aangedrongen.

Op verzoek van de PvdA overlegde de Kamercommissie voor volkshuisvesting met Kamp over de problemen die enkele weken geleden zijn gerezen bij de toekenning van de huursubsidie.

Per 1 juli worden de aanvragen niet meer door woningcorporaties, maar door het ministerie geregistreerd en behandeld. Hierdoor moesten alle subsidie-rechthebbenden overgezet worden in het systeem van het ministerie. De gegevens werden opnieuw ingevoerd en gecheckt op volledigheid. Het ministerie meldde eerder dat er drieduizend huurders, die vroeger wel hun geld ontvingen, buiten de boot zijn gevallen, omdat hun gegevens in het systeem onvolledig zijn.

Naar schatting 40 à 50.000 aanvragers hebben de afgelopen twee maanden niets ontvangen, waardoor ze volgens de Kamerleden in financiële moeilijkheden zijn geraakt. ,,Het lijkt zo theatraal als je zegt dat mensen geen eten meer hebben, nachtenlang wakker liggen of met tranen in hun ogen lopen'', hield Duivesteijn de minister voor. ,,Wij zien die mensen niet, maar als er tweehonderd euro huursbisidie wegvalt houden ze te weinig over om van te leven''. Hij noemde de sitatie ,,dramatisch''.

Kamp moet zich volgens de PvdA-er verontschuldigen bij deze groep omdat de verwerking van de aanvragen ,,een enorme chaos is'', maar ook omdat de het ministerie onbereikbaar is.

Andere oppositiepartijen noemden de gang van zaken een zootje of een puinhoop. Diverse fracties menen dat de chaos die nu heerst is veroorzaakt door Kamp's voorganger en partijgenoot Remkes, thans minister van Binnenlandse Zaken.

Kamp hield de Tweede Kamer voor dat zijn ambtenaren worstelen met de invoering van een goed maar ingewikkeld nieuw verwerkingssysteem, dat op den duur tientallen miljoenen besparing zal opleveren.

Verder is het aantal aanvragen voor huursubsidie onverwacht meer dan verdubbeld. Kamp bestreed dat het komt door de slechtere economische situatie.