DSM stelt verbetering pensioen uit

DSM (chemie, farmatoelevering) heeft een verbeterde pensioenregeling voor het grootste deel van zijn Nederlandse werknemers uitgesteld onder druk van de koersval op de beurzen.

De nieuwe regeling, die onder meer voorziet in een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 62 jaar, moet betaald worden uit het overschot van het pensioenfonds. Het overschot is door de beursmalaise aanzienlijk geslonken.

,,Toen wij vorig jaar met DSM begonnen te praten was de verhouding tussen beleggingen en pensioenverplichtingen van het fonds bijna 150 procent'', zegt onderhandelaar V. Vonken van vakbond De Unie. ,,Maar toen wij de regeling per 1 juli zouden invoeren was 1 miljard gulden van het belegd vermogen verdampt.''

De nieuwe regeling, die `Grand Design Pensioenen' is gedoopt, geldt voor ongeveer 7.500 mensen bij de zogeheten Sociale Eenheid Limburg. Uiteindelijk zullen alle 10.000 Nederlandse DSM-werknemers meedoen, verwacht Vonken.

Behalve een lagere pensioenleeftijd voor de actieve werknemers voorziet de regeling in een extra verhoging en betere inflatietoeslag voor gepensioneerden. Ook wordt voor de werknemers de algemene pensioengrondslag hoger.

Op 1 juli, toen de regeling ingevoerd had moeten worden, vonden DSM en de bonden de verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen, de zogeheten dekkingsgraad, inmiddels te laag om zelfs maar met de eerste fase, de lagere pensioenleeftijd, te beginnen.

In juli kelderden de aandelenkoersen verder. Per 1 augustus was de dekkingsgraad 120 procent, zegt een woordvoerder van de DSM Pensioenverzekeringsmaatschappij. DSM heeft zijn pensioenregeling niet in een stichting ondergebracht, zoals de meeste grote Nederlandse concerns, maar in een aparte verzekeraar.

Een nieuwe datum voor de invoering van de regeling is niet gemaakt, maar de pensioenverzekeraar kijkt elk kwartaal of de dekkingsgraad adequaat is voor de invoering.

De dekkingsgraad moet dan tenminste 130 procent zijn. Het personeel volgt de ontwikkeling met argusogen. De woordvoerder: ,,Sommige mensen zitten in onzekerheid of zij straks wel of niet uit dienst kunnen gaan''.

Onderhandelaar Vonken van De Unie wil echter proberen om tenminste de eerste fase van de lagere pensioenleeftijd door te zetten en hoopt dat DSM daarbij wil helpen door af te zien van een deel van de uitkering van het fonds die samenhangt met de nieuwe regeling.