Bouw noodwoningen studenten gaat door

De bouw van driehonderd tijdelijke studentenwoningen in een groen gebied bij het Rengerspark in Leeuwarden kan doorgaan. De rechtbank in Leeuwarden heeft eergisteren een verzoek van buurtbewoners om de bouw stil te leggen afgewezen.

Buurtbewoners hadden tegen de bouw van de bijna tien meter hoge prefab woningen bezwaar gemaakt. Volgens hen gaat een waardevol groen gebied door de bouw verloren. Ook vinden de bezwaarmakers, onder wie drie gemeenteraadsleden, dat de buurt te weinig inspraak heeft gehad bij de bouw die als ,,een overval'' wordt ervaren. Tenslotte vinden buurtbewoners de woningen ,,uitblinken in lelijkheid''.

De rechter is van mening dat de gemeente terecht meer belang heeft gehecht aan het oplossen van de huisvestingsproblemen voor studenten dan aan een ongestoorde handhaving van het woon- en leefklimaat.

Bovendien gaat het om een tijdelijke aantasting, aldus de rechter, terwijl de krapte op de huizenmarkt voor studenten ,,dringend om ingrijpen van gemeentewege vraagt''. Het aantal studenten in Leeuwarden stijgt terwijl het aanbod aan woningen afneemt, onder meer door herstrurering van een aantal wijken.

De rechter constateert tevens dat de gemeente contractueel heeft vastgelegd dat de woningen na vijf jaar weer zullen worden verwijderd. In de komende jaren gaat Leeuwarden op zoek naar een locatie die meer geschikt is voor de bouw van permanente studentenwoningen.

Kritiek van de welstandscommissie op de vormgeving van de woningen kan volgens de rechtbank eenvoudig worden ondervangen door ,,een goede kleurstelling''.