Het nieuws van 17 augustus 2002

Irak herhaalt aanbod over wapeninspecties

Irak heeft zijn aanbod aan de Verenigde Naties herhaald om gesprekken te komen voeren over hervatting van de wapeninspecties. Het aanbod is nogmaals gedaan in een brief van minister van Buitenlandse Zaken Naji Sabri aan secretaris-generaal Kofi Annan van de VN, waaruit het Franse persbureau AFP gisteren delen publiceerde. ,,Wij vernieuwen ons aanbod om technische gesprekken te voeren, om te evalueren wat is bereikt in de eerdere fase en te onderzoeken hoe de kwesties moeten worden aangepakt die nog niet waren geregeld toen de inspecteurs in 1998 vrijwillig Irak verlieten'', schrijft Sabri. ,,De technische delegatie van de VN mag alle onderwerpen aansnijden die ze nodig acht voor vooruitgang in de besprekingen en om de gemeenschappelijke grondslag te leggen (met Irak) voor de volgende fase van toezicht en inspectie'', zo luidt de brief verder. Op 2 augustus had Irak het hoofd van de VN-wapeninspecteurs, Hans Blix, uitgenodigd voor besprekingen in Bagdad die zouden kunnen leiden tot een hervatting van de inspecties. In reactie daarop schreef Annan dat Bagdad eerst moest instemmen met de bepalingen van de Veiligheidsraad uit 1999 over ontwapening van Irak en wapeninspecties. De inspecteurs moeten zijn uitgenodigd en teruggekeerd voordat de VN officieel een uitnodiging kunnen aanvaarden, stond in zijn brief. De VN-inspectieteams verlieten Irak enkele uren voor een Amerikaans-Brits bombardement in december 1998 en worden sindsdien niet meer in het land toegelaten. De Verenigde Naties willen nog niet reageren op de brief van Sabri, die tien pagina's lang is. Dat gebeurt volgende week. Wel zei Blix gisteren in een reactie op het herhaalde Iraakse aanbod dat hij niets voelt voor een discussie die vooral gaat over de taken van de inspecteurs, zoals Bagdad wil.