Waterstand in Dresden gestegen naar recordhoogte

Het water in de Elbe bij Dresden steeg vanmorgen nog steeds. Om elf uur had het een hoogte bereikt van 9,13 meter. Dat is de hoogste stand sinds 1845, normaal is de waterstand ongeveer twee meter. Terwijl verder stroomopwaarts, in Tsjechië, het water over zijn hoogste punt heen is, kampt men in Duitsland nog steeds met grote problemen.

Soldaten en reddingswerkers, geholpen door de Amerikaanse luchtmacht die in Beieren gelegerd is, hebben vannacht 30.000 mensen uit de omgeving van Pirna, ten zuiden van Dresden, geëvacueerd. In het hele stroomgebied van de Elbe op Duits grondgebied zijn tot nu toe naar schatting 100.000 mensen geëvacueerd. In totaal zijn 4,2 miljoen mensen door de catastrofe getroffen, becijferde het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de chemiestad Bitterfeld in Saksen-Anhalt heeft vannacht een dijk het over een lengte van vijfhonderd meter begeven, waardoor zestienduizend inwoners de stad moesten verlaten. Er bestaat gevaar voor andere chemische bedrijven in de streek.

Gisteren waarschuwde de milieuorganisatie Greenpeace voor mogelijke vervuiling door de Spolana-fabriek in het Tsjechische Neratovice, zo'n 25 kilometer ten noorden van Praag. Daar is een chloorwolk ontsnapt. Een groot deel van het fabrieksterrein, dat vervuild is met dioxine en kwikverbindingen, staat onder water. De Duitse autoriteiten controleren de kwaliteit van het water net over de grens, maar hebben tot nu toe geen vervuiling geconstateerd. Volgens de Duitse minister van Milieu, Jürgen Trittin van de Groenen, dreigt er geen gevaar.

De Europese Commissie wil Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië helpen de overstromingsschade te herstellen door al eerder aan deze landen toegekende hulpgelden anders te besteden. Voor Duitsland en Oostenrijk gaat het om miljarden euro's aan structuurfondsen voor de periode 2000-2006. Tsjechië kan 57,75 miljoen euro ontvangen uit de fondsen voor kandidaat-lidstaten, die het land in 2001 en 2002 niet heeft benut.

Evacuatie Pirnau: pagina 5