Uitbreiding troepen in Macedonië

Nederland is bereid om vijftig soldaten extra en twee transporthelikopters aan de NAVO beschikbaar te stellen voor de beveiliging van verkiezingswaarnemers in Macedonië. De ministerraad zou hierover vandaag een besluit nemen. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigde eerder vanmiddag dat het aanbod op de agenda van de ministerraad staat. De troepen moeten zorgen voor beveiliging bij de verkiezingen van 15 september aanstaande in Macedonië. Het aantal waarnemers neemt de komende periode toe tot ongeveer 750 personen. Er zijn voor de beveiliging en medische ondersteuning van deze groep ongeveer tweehonderd militairen extra nodig, evenals transporthelikopters.

Niet alleen Nederland is bereid om extra soldaten naar Macedoniëe te sturen. De Britse regering overweegt om een lichte infanteriecompagnie (120 tot 150 militairen) ter beschikking te stellen. Ook zenden de Britten helikopters.

In eerste instantie wilde het Nederlandse ministerie van Defensie alleen waarnemers vrij maken voor deze missie, maar daar kwam na 26 juni jongstleden verandering in. Nederland neemt sinds die datum met driehonderd militairen deel aan de NAVO-operatie Amber Fox, die toezicht houdt op het ordelijke verloop van de verkiezingen in Macedonië. Deze actie duurt in principe tot 26 oktober, maar de verwachting is dat de NAVO zich niet zomaar terugtrekt.